Dingen horen die u nog niet wist van uw medewerker

Dingen horen die u nog niet wist van uw medewerkerWe nemen er vaak niet echt de tijd voor, om te horen hoe het de medewerker vergaat binnen uw bedrijf. Tussen het werken worden wel eens een paar woorden gewisseld, maar echt structureel met uw medewerker in gesprek gaan schiet er vaak bij in. Toch is het juist heel zinvol om gestructureerd een paar keer per jaar met elkaar te spreken. Voor uzelf en voor uw medewerker. Het jaar-, voortgangs- en beoordelingsgesprek kan hiervoor prima gebruikt worden.

Natuurlijk, het kost tijd om al uw medewerkers te spreken. Maar het levert u ook veel informatie op die anders wellicht niet zo makkelijk boven tafel komt. Zo vertelde een tuinder recentelijk:

Ik ben begonnen met functioneringsgesprekken. Daar hoorde ik toch dingen die ik niet wist. Zo hoopte ik van een aantal mensen dat ze ambities hebben om door te groeien, maar dat bleek helemaal niet het geval te zijn.

De start: jaargesprek
Het jaargesprek is een prima begin van het nieuwe jaar. In dit gesprek kunt u als werkgever aangeven wat u van een medewerker verwacht in het komende periode. Wat loopt lekker, wat kan verbeterd worden? Maar ook: heeft de medewerker idee├źn of wensen? Van beide kanten worden zo concreet mogelijke afspraken gemaakt over de te behalen resultaten. Het is handig om vooraf een checklist voor uzelf op te stellen met punten die u wilt bespreken. Hiermee voorkomt u dat u iets vergeet en het zorgt ervoor dat u aan iedere medewerker dezelfde vragen stelt.

Tussentijdse evaluatie: voortgangsgesprek
Samen wordt er gekeken of het lukt om de afgesproken acties uit te voeren en of de resultaten op schema liggen. Jullie maken samen de tussenbalans op en kijken in hoeverre de afgesproken resultaten bijgesteld moeten worden.

De afronding: het beoordelingsgesprek
Aan de hand van de gemaakte afspraken tijdens het jaargesprek beoordeeld u als werkgever de medewerker; wat ging goed, wat ging (nog) niet goed. Het wordt zo voor de medewerker duidelijk hoe u zijn functioneren ervaart en u kunt bijsturen daar waar gewenst. Er zijn werkgevers die aan de hand van het beoordelingsgesprek bepalen wie welke (eenmalige) bonus ontvangt. Het gesprek geeft in ieder geval weer input voor het jaargesprek waardoor de drie gesprekken een doorlopende cyclus vormen.

Tip: leg alles schriftelijk vast
Maak een (kort) verslag van hetgeen besproken is tijdens alle gesprekken! Het zorgt voor duidelijkheid over wat er besproken is en welke afspraken er zijn gemaakt. Het is dan voor beide partijen makkelijker om elkaar hierop aan te spreken indien het nodig mocht zijn.