Hoe delegeren wèl (voor u en de ander) leuk wordt!

Hoe delegeren wèl (voor u en de ander) leuk wordt!Delegeren, van een project tot de vraag of iemand een kleine klus voor u wil doen, is lastig. Maar, het valt makkelijk te leren. En ja, dit geldt ook voor mensen die het gevoel hebben dat ze het beter zelf kunnen doen, omdat het dan sneller en misschien ook wel beter zou gaan…

U kunt legio redenen verzinnen waarom u niet aan delegeren zou moeten doen. Maar… dat betekent wel dat al het werk op uw schouders rust. Het kan zijn dat u geen werkzaamheden wilt overdragen omdat u vindt dat u het zelf beter kunt. Er ooit over nagedacht dat u anderen zo misschien ook niet de ruimte geeft om iets op te pakken. Op zijn of haar eigen manier? Hiermee geeft u de ander dan ook niet de mogelijkheid om misschien zelfs wel beter dan u te worden in het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden.

Lastig om los te laten
Misschien voelt u zich ook wel schuldig als u iemand anders met een klus opzadelt. Het is inderdaad ook niet fijn om werkzaamheden te krijgen zonder dat je vervolgens ook de verantwoordelijkheid krijgt overgedragen. Als je

wel op een project wordt gezet maar je mag vervolgens alleen doen wat anderen je opdragen, dan voelt het gedelegeerd krijgen van deze werkzaamheden misschien zelfs wel als een straf.

Delegeer werk en verantwoordelijkheid
Delegeer dus niet alleen een taak, geef de ander daar ook meteen autoriteit over. “Ik vertel mijn medewerkers niet hoe ze het moeten doen, maar welk resultaat ik van hen verwacht. Zo kan hun eigen expertise worden ingezet om de klus op te pakken,” aldus één van uw collega’s.

Volledig overdragen
Zorg er ook voor dat u de werkzaamheden helemaal overdraagt aan de ander. Houdt geen deeltaken voor uzelf achter alleen maar omdat u het zelf prettig vindt om het werk te doen.