Medewerker die regelmatig ziek is? Voer een frequentverzuimgesprek!

Uiteraard kan het voorkomen dat uw medewerker ziekteverlof aanvraagt. Maar, hoeveel ziekmeldingen zijn er per jaar eigenlijk acceptabel? En wat kunt u als werkgever of leidinggevende doen als uw medewerker meerdere keren per jaar afwezig is wegens ziekte? Het frequentverzuimgesprek biedt u prima handvaten om dingen bespreekbaar te maken met uw zieke medewerker!

In Nederland is een medewerker gemiddeld 1,7 keer, in een periode van twaalf maanden, wegens ziekte niet in staat om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. Heeft uw medewerker vaker ziekteverlof, dan wijkt dat dus af van het gemiddelde. Dat kan een aanleiding zijn om samen het gesprek aan te gaan. Deze gesprekken noemen we frequentverzuimgesprekken.

Preventie en bewustwording
Het gesprek wordt gevoerd tussen de leidinggevende en de medewerker (eventueel in aanwezigheid van P&O) indien een medewerker drie of meer keer ziekteverlof heeft gehad over de afgelopen twaalf maanden.

U voert frequentverzuimgesprekken om zo te achterhalen wat de mogelijke oorzaken van het verzuim zijn en om te kijken hoe verzuim in de toekomst voorkomen kan worden. Mijn ervaring is dat deze gesprekken vaak een eye-opener zijn voor de medewerker. Ik hoor regelmatig ‘Oh, ik wist eigenlijk niet dat ik dit jaar al zo vaak ziek ben geweest’. Ook het benoemen van de kosten van verzuim en het aangeven dat verzuim ook gevolgen heeft voor collega’s, die bijvoorbeeld werkzaamheden over moeten nemen, is iets wat medewerkers zich niet altijd realiseren. Naast een preventieve werking helpt het Frequentverzuimgesprek dus ook bij de bewustwording van het eigen gedrag en de gevolgen van het eigen verzuim.

Breder kijken
Hoe voert u een goed frequentverzuimgesprek? Als leidinggevende geeft u aan dat de medewerker meer dan gemiddeld afwezig is wegens ziekte en dat u zich zorgen maakt over de gezondheid in relatie tot het werk. Geef aan dat u samen wilt kijken naar wat de medewerker nodig heeft om in goede gezondheid en met plezier bij u te werken. U kunt daarbij denken aan zaken rondom arbeidsomstandigheden, contacten met collega’s en/of leidinggevende, privé omstandigheden of arbeidsvoorwaarden (werktijden, pauzes etc).

Maak concrete afspraken wanneer wie wat doet en spreek samen af wanneer jullie de stand van zaken evalueren.

Meer tips over het voeren van lastige gesprekken vindt u in het artikel ‘Slecht nieuws gesprekken op een positieve manier voeren’.

Leg het gesprek vast
Net zoals alle andere formele gesprekken die u met uw medewerkers voert legt u ook dit gesprek schriftelijk vast. U kunt hiervoor gebruik maken van de template ‘Verslag frequent verzuimgesprek’.

Toch lastig om een frequentverzuimgesprek te voeren? Ik kan u uiteraard helpen bij deze belangrijke gesprekken. Laat het dus gerust weten als u mag ondersteunen!