Vergeet het exitgesprek niet!

Exit gesprekHet is erg zinvol om met een medewerker die ontslag heeft genomen een exitgesprek te houden como es la pastilla de viagra. De medewerker kan de organisatie waardevolle feedback geven en het is een prettige manier om uit elkaar te gaan. Vergeet dus niet om uw vertrekkende medewerker tijdig uit de nodigen voor een laatste gesprek!

Als P&O-er probeer ik altijd zoveel mogelijk om exitgesprekken te (laten) voeren. De meeste vertrekkende collega’s geven aan het fijn te vinden om op deze manier de afgelopen jaren nog eens de revue te laten passeren. Een soort samenvatting van het dienstverband zeg maar. Het is uiteraard waardevol om op zo’n plezierige manier een periode af te sluiten. Ook voor u als leidinggevende.

Waardevolle informatie
Er valt namelijk veel informatie te halen uit het exitgesprek. Zoals de reden van vertrek, niet nagekomen verwachtingen, kennis en kunde al dan niet voldoende in kunnen zetten, de mate van werkdruk en de ervaren bedrijfscultuur. Een vertrekkende medewerker voelt zich vaak vrijer om eerlijk antwoorden te geven op uw vragen. Ik zou zeggen; doe daar uw voordeel me en trek lering uit de feedback die u terug krijgt!

Checklijst
Om het gesprek gestructureerd te laten verlopen is het handig om gebruik te maken van een checklist. Ik heb een voorbeeld van zo’n formulier exitgesprekken voor u gemaakt. Het kan zinvol zijn om het gesprek niet te houden met de direct leidinggevende maar met een meer onafhankelijk iemand, zoals een P&O-er. Overigens kunt u medewerkers niet verplichten deel te nemen aan een exit gesprek.

Ook tijdens dienstverband contact!
Wat ik opvallend vond bij de gesprekken die ik gehouden heb was dat er een groot aantal mensen aangaf dat ‘ik voor de eerste keer zo’n goed gesprek heb gehad. Ik had het echt fijn gevonden om vaker op deze manier met elkaar om de tafel te zitten’. Vergeet dus niet om ook gedurende het dienstverband regelmatig te polsen hoe het met de medewerker gaat, wat de doelstellingen en wensen zijn en wat de organisatie verwacht van de medewerker. De jaargesprekken zijn hier een prima tool voor.